Świadczymy usługi w zakresie: 

  • ADMINISTROWANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI (ASI) - oferujemy projektowanie infrastruktury sieciowej firmy, wdrożenie systemów i oprogramowania, opiekę informatyczną działającej infrastruktury informatycznej;
  • AUDYTÓW BEZPIECZEŃSTWA - oferujemy przeprowadzanie okresowych, niezależnych audytów bezpieczeństwa wymaganych prawem;
  • INSPEKTORA OCHRONY DANYCH (IOD ang. DPO) - oferujemy analizę ryzyk występujących w firmie i na tej podstawie utworzenie Dokumentacji Ochrony Danych Osobowych oraz jej utrzymanie i aktualizowanie zgodnie ze zmieniającymi się warunkami zewnętrznymi i ustawami, dostosowanie istniejących dokumentów do obowiązujących przepisów, okresowe szkolenia użytkowników wymagane ustawami;
  • szkoleń związanych z ASI i IOD.
Obszar działania:
  • woj. zachodniopomorskie